Náš tým

Michaela Valentová
Zakladatelka spolku, sponzoring, darovací smlouvy, objednávky, účetnictví, komunikace, žena regionu 2017
Eliška Savčicová
Koordinátor realizačního týmu, sponzoring, akce, komunikace
Dana Hrubá
Realizační tým, sponzoring