Děkujeme

Ze srdce děkujeme všem, kteří se našich akcí zúčastnili. A také všem, kteří nám pomáhali s jejich realizací. Děkujeme za vaši důvěru, podporu a touhu měnit sny ve skutečnost.

O spolku Pomáhej SRDCEM, z.s

V květnu 2016 byl založen spolek Pomáhej SRDCEM, z. s. Cílem je pomáhat materiálně i finančně lidem v jejich nelehkém boji nejen s roztroušenou sklerózou, ale i s dalšími zákeřnými nemocemi. Dětem a jejich rodinám. Do dnešního dne jsme pomohli MS Centru při neurologickém odd. Nemocnice Teplice, pacientům,kteří onemocněli roztroušenou sklerozou a dětem s onkologickým onemocněním. Pro nás je to krásný začátek. Zvolili jsme si cestu, která naplňuje naše srdce a srdce našich dobrovolníků a účastníků, kteří jakkoliv přispěli k realizaci a pomoci tam, kde je to potřeba.

Náš Team

Michaela Valentová

Zakladatelka spolku, sponzoring, darovací smlouvy, objednávky, účetnictví, komunikace

Eliška Savčicová

Koordinátor realizačního týmu, sponzoring, akce, komunikace

Dana Hrubá

Realizační tým, sponzoring

Přejít nahoru