6. ročník Běh s čelovkou, Ostrov

Třetí adventní sobotu 14. 12. 2019 se v Ostrově u Karlových Varů uskutečnil již 6. ročník
dobročinné akce Běh s čelovkou, kterou přišlo podpořit 523 účastníků všech věkových kategorií,
sportovců i nesportovců. Letošní ročník byl věnován Lence Fricové a Marcele Sekerové,
pacientkám s roztroušenou sklerózou.

Z dobrovolného startovného se předala celková částka 121 723,- Kč. Za organizací Běhu s čelovkou
stojí spolek Pomáhej SRDCEM, z.s., za sebou má uspořádání nejen několika ročníků Běhu
s čelovkou, ale také letní verze, tzv. Jízda naděje a AVON pochod. Ve svém konání hodlá
pokračovat, protože nemocných, kteří potřebují naši pomoc v České republice rok od roků přibývá.
Společně se proběhnout nebo projet na kole je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat.
V rámci běhu s čelovkou bylo možné vyzkoušet neurostimulátor WalkkAide. Tento přístroj byl
vyvinut americkou společností Innovative neurotronics pro pacienty s roztroušenou sklerózou a
dětskou mozkovou obrnou, s problémy po prodělané mozkové cévní příhodě, či po úrazu mozku a
míchy.

Svou účastí také podpořila Běh s čelovkou primářka MS centra Teplice MUDr. Marta Vachová.
Touto cestou bych ráda poděkovala sponzorům, partnerům, realizačnímu týmu a všem, kdo přišli
podpořit letošní ročník.
Za pomoc a podporu děkuje

Michaela Valentová

Přejít nahoru